Thermometeractie

Omdat we onze JONGCD&V-afdelingen optimaal willen ondersteunen, hebben we een voorbeeldactie uitgewerkt die elke afdeling kan gebruiken.

De actie gaat over het Burgemeestersconvenant, een Europese Beweging waaraan lokale besturen vrijwillig kunnen deelnemen en zo toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.

Heel wat afdelingen haalden er al de regionale pers mee. Ben jij de volgende? Alle info op onze website!

Lier: Jongeren vragen meer aandacht voor klimaat

LIER - JONGCD&V Lier vraagt het stadsbestuur aandacht voor het klimaat.

“Het stadsbestuur keurde iets meer dan een jaar geleden het Klimaatactieplan 2030 goed, waarin het zich engageert om tegen 2030 als organisatie klimaatneutraal te zijn. De inhoud strook t helaas niet met onze verwachtingen. Zo blijkt het Klimaatactieplan een plan ‘voor’ en niet ‘van’ de stad te zijn. Het stadsbestuur neemt dus enkel maatregelen die van toepassing zijn op de stadsdiensten en het stadspersoneel, maar niet op het hele grondgebied”, stelt voorzitster Stéphanie Van Campenhout.

“We vragen dus uitdrukkelijk om sommige maatregelen, zoals de groepsaankoop van elektrische fietsen of de cursus ecorijden, uit te breiden en open te stellen voor alle inwoners van Lier, zodat ook zij worden aangemoedigd tot een meer milieuvriendelijke levensstijl. Ook het verspreiden van informatie, concrete tips, links naar andere websites en zo meer kunnen zeker een meerwaarde zijn voor de burgers.”

Bron: Gazet Van Antwerpen

Eeklo: JONGCD&V geeft thermometer aan burgemeester

De jongeren van JONGCD&V hebben burgemeester Koen Loete (CD&V+) een thermometer overhandigd. Daarmee doen ze symbolisch een oproep om meer inspanningen te leveren om de klimaatverandering tegen te gaan. De overhandiging gebeurde aan de Vrombautsput, niet toevallig het mooiste stukje ongerepte natuur in Eeklo. "Ook op lokaal niveau kan er heel wat gebeuren om van Eeklo een klimaatneutrale stad te maken", zegt Filip Smet. "Maldegem en Aalter hebben al een burgemeestersovereenkomst ondertekend, waarin staat dat de CO2-uitstoot tegen 2020 met twintig procent moet dalen. We hopen dat ook Eeklo die overeenkomst ondertekent. Het stadsbestuur kan die uitdaging niet alleen aan. Daarom roepen we burgers op om ook initiatieven te nemen om van Eeklo een klimaatneutrale stad te maken."

Burgemeester Loete is blij met het initiatief van de jongeren en gaat het dossier met het schepencollege bespreken.

Bron: Het Laatste Nieuws

Foto: Joeri Seymortier

Beersel: Groene schepen krijgt thermometer van CD&V-jongeren

BEERSEL - Na afloop van de jongste gemeenteraad kreeg Veerle Leroy (sp.a-Groen), schepen bevoegd voor milieubeleid, van de plaatselijke JONGCD&V-afdeling een thermometer om haar en haar collega’s te steunen bij het realiseren van de doelstellingen bij het tekenen van het burgemeestersconvenant.

 "Met deze symbolische actie maken we duidelijk dat we volledig achter de ondertekening van het Convenant staan," zegt Renier Vanhaerents, voorzitter van JONGCD&V Beersel. "Maar een loutere ondertekening is natuurlijk niet voldoende, vandaar dat we ook blijvende aandacht vragen om de nodige inspanningen te leveren. De thermometer is het signaal aan onze burgemeester/schepen van Milieu dat JONGCD&V zich actief wil mee inzetten om dit project te laten slagen."

Bron: Het Nieuwsblad

Foto: Hugo Devillé

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be