Should they stay or should they go now?

Nationaal Secretaris Kim Van Aken over het Brexitreferendum

Op 23 juni beslissen de Britten of ze al dan niet in de Europese Unie wensen te blijven.

De voorbije weken en maanden is al heel veel gezegd en geschreven over een potentiële “Brexit” of “Bremain”. Vele halve waarheden werden verkondigd, al dan niet gecombineerd met een gegoochel van cijfers, die de respectievelijke voor- en tegenstanders hun (on)gelijk moesten laten bewijzen. De mogelijke Brexit heeft ook geleid tot een vertraging in de Europese besluitvorming. Vele broodnodige beslissingen werden uitgesteld in afwachting van de uitkomst van het referendum van 23 juni.

De geschiedenis leert ons dat de relaties tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie nooit echt van harte zijn geweest. Sinds het land in 1973 is toegetreden, heeft het heel vaak op de rem gestaan inzake initiatieven voor meer Europese integratie. Desondanks kunnen we vandaag stellen dat onze samenleving en economie zo hard in elkaar verweven zijn, dat een Brexit grote gevolgen zou hebben. Wist jij bijvoorbeeld dat maar liefst 125.000 Europeanen studeren aan Engelse universiteiten? Of dat er 190.000 Engelse studenten ‘op Erasmus’ gaan in andere Europese landen? Ongeveer 10% van het totaal aantal jobs in Groot-Brittannië, ongeveer 3 miljoen, wordt uitgeoefend door niet-Engelse EU-burgers. En wist je dat er evenveel Polen wonen in Engeland, als dat er Engelsen van hun pensioen genieten in Spanje/Portugal?

Ondanks de grote maatschappelijke en economische verbondenheid, duiken ook in België steeds vaker stemmen op dat een Brexit een goede zaak zou kunnen zijn voor de EU. Zouden we immers niet beter af zijn zonder die ‘betweters’ aan de andere kant van het Kanaal? Zij die al heel de geschiedenis door anders willen zijn dan ‘ons’? Zij die liever links autorijden in de plaats van rechts? Zij die thee boven koffie verkiezen en nog steeds liever Ponden uitwisselen dan Euro’s?

Toch lijkt mij, zoals dat wel vaker gaat in het leven, de waarheid iets genuanceerder. Het referendum gaat over meer dan over de voor- en nadelen van een lidmaatschap. De echte vraag is de toekomst van het Europese project. Hoe kunnen we de Europese Unie van vandaag, met zijn vele baten, maar ook gebreken, aanpassen aan de hedendaagse realiteit van 28 lidstaten, dat een antwoord kan bieden aan de huidige maatschappelijke problemen? Hoe kunnen we het besluitvormingsproces, dat soms te log en te bureaucratisch lijkt, verbeteren zodat de voordelen van de Europese Unie beter tot uiting komen bij zowel Angela in Berlijn, als bij Jan met de pet in Engeland, Griekenland of Estland? Hoe kunnen we de baten beter communiceren, zodat de EU geen makkelijke schietschijf blijft van falende nationale politici?

Een sterker Europa is immers meer dan ooit het antwoord op de existentiële crisis waarin we ons vandaag bevinden. Met de groeiende wereldbevolking, de opkomst van nieuwe economische grootmachten, een falend migratiebeleid, toenemende spanningen met Rusland en terreurdreigingen vanuit IS, dienen we als Europese Unie samen te zoeken naar oplossingen. De rol van Europa zal de komende jaren alleen maar kleiner worden op wereldvlak. Net daarom hebben we juist meer Europese samenhang en coherentie nodig. Dus JA voor een sterk Europa, met een sterk Groot-Brittannië. En JA voor een efficiënter Europa, met constructieve lidstaten die samen vooruit willen, eventueel in een “Europa met verschillende snelheden” rond bepaalde thema’s. JA voor betere Europese besluitvorming en betere externe communicatie. JA voor een duidelijkere afbakening van de bevoegdheidsverdeling tussen lidstaten en de EU.

Beste Britten: “You better think twice before you decide to go”.

Foto Scrabble: © Jeff Djevdet
Foto Nigel Farage: © Gage Skidmore
Foto David Cameron: © Number 10

Kim Van Aken

Internationaal Secretaris JONGCD&V

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

[email protected]

jongcdenv.be