Nieuws in de Beweging

Antwerpen

JONGCD&V Schoten deed mee aan de actie 'Veilig schoolbegin'. Met het verspreiden van 5000 affiches vroegen zij bewoners om hun steentje bij te dragen tot een veiligere schoolomgeving. “Vorig jaar verdeelden we in Schoten zo’n 4000 affiches. We kregen al snel de vraag van ouderverenigingen en buren of we nog extra exemplaren hadden", vertelt voorzitster An-Katrien De Pooter.

Limburg

In Overpelt staan sinds kort enkele boekenhuisjes, een initiatief waar JONGCD&V Overpelt graag haar schouders onder zet. De lokale afdeling is zelfs meter van een van deze huisjes, waar gezinnen boeken kunnen ontlenen en uitwisselen. "Dit prachtige initiatief zet in de eerste plaats kinderen aan om meer te lezen, door de boekjes ter beschikking te stellen op voor hen toegankelijke plaatsen. Wij zijn dan ook blij te kunnen bijdragen in het onderhoud van het boekenhuisje", zegt Dennis Fransen, voorzitter van JONGCD&V Overpelt.

Oost-Vlaanderen

In oktober organiseerde JONGCD&V Melle een quiz. Voorzitter en quizmaster Lieven Van Cauwenberghe leidde de avond in goede banen. Er was een mooie opkomst, maar slechts één team mocht naar huis met het winnaarspakket. Nog foto Lieselot

Vlaams-Brabant

Eind oktober deelde JONGCD&V Roosdaal aan studenten goodiebags uit, gevuld met allerlei leuke gadgets. De actie, die bedoeld was om de studenten een succesvol academiejaar te wensen, bleek erg in trek, getuige het grote aantal aanvragen. De goodiebag bevatte onder meer een aantal streekproducten en drankjetons voor het lokale jeugdhuis.

West-Vlaanderen

In november zamelde JONGCD&V Torhout speelgoed in. “We organiseren dit ondertussen al een paar jaar samen met de KWB”, zegt voorzitter Annelies Kyndt. “Het speelgoed schenken we aan het CAW.” Gezinnen die het wat minder breed hebben, kunnen dan later naar een speelgoedbeurs waardoor ook zij hun kinderen een mooi Sinterklaascadeau kunnen geven.

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be