Nieuws in de Beweging

Antwerpen

Begeleidingstehuis Juno heeft nood aan nieuwe speeltuigen, maar onvoldoende middelen om deze aan te kopen. JONGCD&V Schoten bleef niet aan de zijlijn staan en sprong in de bres. Met een succesvolle pannenkoekenslag werd maar liefst 800 euro opgehaald, een bedrag dat integraal naar het begeleidingstehuis voor jongeren van 3 tot 21 jaar gaat. Proficiat!

 

Limburg

Feitelijke verenigingen, vzw's, aansprakelijkheid,… hoe zit dat nu eigenlijk? Een vraag die leeft bij vele (jeugd)verenigingen, ook in Overpelt. Daarom organiseerde JONGCD&V Overpelt een infoavond met als doel de lokale jeugdverenigingen met enkele nuttige tips op zak huiswaarts te sturen. Het werd een geslaagde avond met een bondige uiteenzetting door een specialist ter zake. De avond eindigde met een gezellige babbel aan de toog.

 

Oost-Vlaanderen

Op 21 juli was het niet alleen de nationale feestdag, er was ook… bumpervoetbal! Onder het genot van een warm zomerzonnetje en een lekkere barbecue, bracht JONGCD&V Oost-Vlaanderen de jongeren samen voor een gezellige namiddag.

 

Vlaams-Brabant

JONGCD&V Tienen zamelde schoolmateriaal in voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben. De inzamelactie was een succes. “We dachten niet dat zo veel mensen zouden reageren en willen hen bij deze ook bedanken voor hun bijdrage. We zullen de komende jaren zeker nog zulke acties ondernemen en hopen dat de mensen dan even talrijk zullen reageren”, aldus voorzitter Nicky Martens.

 

West-Vlaanderen

Naar goede gewoonte organiseerde JONGCD&V Regio Kortrijk ook deze zomer weer de ‘Zoek je boule?!’-sportieve generatiebattle. Met een drankje in de hand deed jong en oud zich tegoed aan de vele petanque- en kubbwedstrijdjes.

 

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

[email protected]

jongcdenv.be