Maak kennis met de Orange Labs

De werkgroepen worden in een nieuw jasje gestoken.

Vroeger werden de werkgroepen netjes na elkaar afgehaspeld, maar vandaag gooien we de oude gewoontes overboord en kiezen we voor een nieuw concept: de vijf Orange Labs. Die worden parallel opgestart en lopen gelijktijdig. Tijdens de Nationale Raden worden zo niet langer één werkgroep behandeld, maar telkens een onderdeel van elke Orange Lab. Zo is er voor iedereen op elk moment wat wils.

Economie & Tewerkstelling

Het Orange Lab Economie & Tewerkstelling brengt alle JONGCD&V'ers samen die mee willen werken aan onze visie omtrent de economie van de toekomst. We focussen op thema’s als digitalisering, ondernemerschap, jongerenwerkloosheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook andere actuele topics, waaronder bijvoorbeeld het huidige sociaal overlegmodel, zullen in dit Orange Lab besproken worden.

We doen ook inspiratie op het terrein op en stemmen onze standpunten af met bedrijfsleiders en middenveld. We staan voor een interactief Orange Lab, waarbij we in alle openheid en creativiteit kunnen werken!

Interesse om hier aan mee te werken? Op 3 oktober om 19u op de Wet89 komen we alvast samen met een gemotiveerde groep. Wens jij ook aan te sluiten? Van harte welkom! Contacteer Simon De Maeseneer voor verdere informatie.

 

Klimaat

“Vanuit JONGCD&V zetten wij al langer sterk in op Klimaat. Denk bijvoorbeeld aan ons voorstel om tegen 2025 enkel nog milieuvriendelijke personenwagens te verkopen. Op dat elan wil ik doorgaan. Klimaat en Duurzaamheid leeft ook gewoon sterk binnen JONGCD&V, met heel wat jongeren die hierrond werken of hierin geïnteresseerd zijn. Met hen wil ik graag samen werken rond 4 thema’s. Klimaat en Energie, Klimaat Lokaal, Klimaat en Omgeving, en Klimaat in de Toekomst”, blikt Karl Lauwers vooruit.

Technologische vooruitgang gaat hard. Hernieuwbare energie zit in de lift, elektriciteit uit zon- en windenergie is bijvoorbeeld nu al goedkoper dan nucleaire energie. Heel wat steden en gemeenten zetten in op een klimaatneutrale regio, wat kunnen we van hen leren? Hoe kunnen we duurzaamheid nog meer integreren in andere beleidsdomeinen zoals architectuur, mobiliteit, natuur en landbouw? Ook digitalisering, ‘the internet of things’ en de deeleconomie bieden heel wat nieuwe mogelijkheden die in de toekomst alleen nog maar zullen toenemen.

We hebben al enkele interessante gesprekavonden en plaatsbezoeken op het oog. Verdere details volgen nog. Hou zeker onze Orange Lab Facebookpagina in het oog! Hopelijk tot snel.

 

Jeugdwelzijn

De Orange Lab Jeugdwelzijn gaat zich de komende maanden buigen over verschillende onderwerpen die het welzijn van jongeren aangaan.

Achtereenvolgens is het de bedoeling dat deze Orange Lab gaat nadenken over psychologisch welzijn, financieel welzijn, welzijn op school en welzijn in een diverse samenleving.

“Aan elk onderwerp zullen enkele maanden gewijd worden, waarbij er ook experten geconsulteerd worden zodat de vrijwilligers van de Orange Lab goed onderbouwde stellingen kunnen innemen”, zegt Tatjana De Loecker.

 

Veiligheid & Defensie

“Het thema Veiligheid & Defensie is niet onmiddellijk een thema dat aantrekkelijk is voor jongeren. Als jongeren mogen we echter niet vergeten dat de organisatie van onze veiligheid van vandaag en zeker die van morgen cruciaal is voor onze toekomst”, legt Jan Vanderhoeven uit.

Dit Orange Lab zal zich richten op vier domeinen. De eerste werf zal de statuten van de toekomst voor militairen uittekenen. Vervolgens zal het onderwerp “Homeland Security” onder de loep genomen worden. In een latere fase zullen ook nog cybersecurity en internationale veiligheid de revue passeren. Naast het inhoudelijke wordt er werk gemaakt van twee bezoeken op locatie.

Begin oktober zal dit Orange Lab alvast samenkomen om het militaire statuut van de toekomst vorm te geven.

 

Fiscaliteit & Begroting

“Het Orange Lab Fiscaliteit & Begroting heeft de komende twee jaar de ambitie om onder meer het gat in de begroting te dichten en werk te maken van rechtvaardige fiscaliteit”, steekt Jan Vanderstraeten van wal.

Als subthema’s behandelen we groene fiscaliteit, begroting, fiscaliteit en werk en als laatste thema fraudebestrijding. Dit jaar nog organiseren we een debat omtrent slimme maatregelen in de fiscaliteit die onze planeet kunnen redden.

Daarnaast staat er ook een bezoekje aan het ECB in Frankfurt op het programma en stellen we een visietekst op rond dit eerste thema. Het ultieme doel van dit Lab is het aanreiken van concrete, duurzame en haalbare maatregelen aan de politici van vandaag met als doel een mooiere wereld morgen. Hou alvast de Facebookgroep in het oog!

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be