Kandidaten Nationaal Voorzitter

Interview met Evi Degheldere en Sammy Mahdi

In februari en maart nemen twee kandidaten het tegen elkaar op om voorzitter van JONGCD&V te worden. In de debatten zullen ze de degens kruisen, maar Radikaal kreeg alvast een voorsmaakje.

We beginnen met het hoge woord: ‘christendemocratie’. Wat betekent dat voor jullie?

Evi Degheldere: “Christendemocratie is voor mij meer dan een ideologie. Het is een ingesteldheid, het geloof dat beleid tot stand komt vanuit de samenleving en met respect voor die samenleving. Voor mij is het een manier om naar het leven te kijken, vertrekkend vanuit de idee dat mensen verbonden zijn en daardoor een beste versie van onszelf kunnen worden. Het komt erop aan om moeilijke woorden als personalisme en rentmeersterschap te vertalen naar mensentaal. Daar wordt christendemocratie politiek.”

Sammy Mahdi: “Christendemocratie geeft een waardenkader. Het gaat over respect en dialoog. Binnen christendemocratie gaan we op zoek naar antwoorden door te spreken met mensen en respect te hebben voor de ideeën van verschillende mensen en op basis daarvan op zoek gaan naar antwoorden die voor iedereen van toepassing zijn.”

We staan voor boeiende tijden. Wat zijn voor jullie de grote maatschappelijke uitdagingen waar JONGCD&V moet op inzetten?

Sammy: “De uitdagingen van JONGCD&V zijn de uitdagingen van iedereen. De grootste uitdaging is de polarisatie, die je in heel de wereld ziet toenemen. In zo’n klimaat moeten we met antwoorden komen. Het is belangrijk zaken te benoemen, maar ook op zoek te gaan naar verbindende antwoorden. Jongeren groeien op in een wereld waar alles heel snel gaat. Velen onder hen hebben het gevoel alleen te staan. Een partij als CD&V moet hen kunnen helpen in moeilijke tijden”

Evi: “Onze samenleving botst op zijn grenzen en de bijdrage van het individu aan de samenleving is vaak zoek. Mensen hebben geen idee waar hun belastingen naartoe gaan. Beslissingen worden boven het hoofd van de maatschappij genomen, kijk naar CETA en TTIP. Dat heeft impact op de manier waarop we een partij en ons hele politieke en economische systeem vormgeven. Voor mij en JONGCD&V zijn meer transparantie en verbondenheid het enige antwoord op dit gebrek aan betrokkenheid. ”

Wat worden de speerpunten in de campagne en in de twee jaar als voorzitter?

Evi: “Idealiter doe je het eerste half jaar niets anders dan naar elkaar luisteren, maar die tijd is er niet: vanaf dag één zal ik dus beginnen aan een project voor 2018 en 2019. Wouter Beke wil op elke lokale lijst een jongere in de top drie. De jongeren zijn er, nu moet ook de organisatie klaar zijn om voor ondersteuning te zorgen. Cruciaal is dat we er ook voor zorgen dat die jongeren nadien niet afhaken. De beweging, die er nu al is, moeten we in openheid en transparantie hervormen zodat ieder lid er mee aan kan werken.”

Sammy: “Ik zie twee uitdagingen: in 2018 en 2019. In 2018 ligt de uitdaging bij beweging. Een jongere in de top drie en drie jongeren in de top tien moeten we wel verwezenlijken. Mediagewijs kunnen we een website starten met een batterij die wordt volgeladen naargelang aan die oproep wordt voldaan, Die jongeren moeten gecouacht en ondersteund worden. Ik zou graag in elke provincie communicatietraining geven. Ik zag bij JONGCD&V Eeklo een leuk artikel op de Facebookpagina. Dat zouden ze op Newsmonkey kunnen zetten, delen op Facebook en adverteren aan €2. Met die kleine inspanningen kan je erg gericht werken. Die ondersteuning moet dicht bij de mensen gebeuren. In 2019 moeten we de partij voor zijn. We gaan niet wachten tot het verkiezingscongres om de lijntjes in te kleuren. We moeten de lijnen zelf uitzetten.”

“We moeten de lijnen van CD&V niet inkleuren. We moeten ze zelf uitzetten”  - Sammy Mahdi

Welke inhoudelijke lijnen willen jullie uitzetten?

Sammy: “Inspelen op elk actueel thema en daar de stem van de jongeren laten horen is iets wat het vorige Bureau goed heeft gedaan. Verder moeten we ook los van de actualiteit blijven werken en inzetten op alles wat jongeren aanbelangt, zoals onderwijs of huisvesting. Daar zullen we radicale beslissingen moeten nemen. Ook de strijd voor duurzaamheid gaat verder. Waar we trouwens te weinig rond werken is cultuur. Ook dat belangt jongeren aan, maar krijgt vandaag te weinig aandacht.”

Evi: “Het vorig Bureau heeft misschien te vaak op alle actualiteit gereageerd, waardoor het moeilijk werd om er een lijn in te zien. Dit leverde veel mooie aandacht op, maar de komende twee jaar is het belangrijk om voor één duidelijk verhaal te kiezen en enkele thema’s uit te kiezen. De volgende voorzitter moet na de verkiezingen met het nieuwe Bureau ook een soort beleidsverklaring afleggen, waarin duideijke krijtlijnen en doelstellingen staan voor de komende twee jaar.”

Wat gebeurt er als jullie niet verkozen worden?

Evi: “Daar moet je bescheiden is zijn. Ik blijf christendemocraat, maar dan zal de uitdaging lokaal liggen. Daarnaast zal ik mijn eigen zaak verder uitbouwen. Ik zal JONGCD&V blijven steunen, maar zal er niet als een schoonmoeder blijven hangen.”

Sammy: “Je blijft JONCD&V’er. Ook als ik de campagne verlies, ben ik nog geen 36 jaar. Als die vraag er is, wil ik blijven ondersteunen en met veel plezier blijven meedoen en de christendemocratische boodschap uitdagen, ook voor jongeren.”

Wat is jullie JONGCD&V-verhaal?

Evi: “In het middelbaar geraakte ik door het Oosterweel-dossier en een leerkracht gepassioneerd over politiek. Ik ben jongerenvoorzitter geworden in Stabroek en na de verkiezingen van 2012 werd ik afdelingsvoorzitter. In 2014 stond ik op de Kamerlijst, waar ik veel heb geleerd en heb beseft dat jongeren veel meer nood hebben aan ondersteuning. Na een jaar in China gewoond te hebben, heb ik me opnieuw geëngageerd.”

Sammy: “Ik stam niet uit een politieke familie, maar toen ik twaalf jaar was, was ik al voor de CVP. De uitstraling van degelijkheid sprak mij toen al aan, net als het waardenkader van de christendemocraten. Lid werd ik pas in 2014, nadat ik mijn job bij een communicatiebureau had verlaten. Ik ben toen lid geworden en voor Joris Poschet gaan werken. Ik leerde die wereld kennen en engageerde me meteen voor de volle 100% omdat ik ontdekte wat je als jongere allemaal kunt verwezenlijken.”

“Onze jongeren zijn klaar voor 2018, nu JONGCD&V nog” - Evi Degheldere

Sammy, jij bent dus nog relatief nieuw. Ervaar je dat als een handicap?

Sammy: “Zeker niet. Ik ben de voorbije twee jaar zeer actief geweest. Naar mijn weten heb ik in 2016 geen enkele nationale of Brusselse activiteit heb gemist. Die twee jaar en het jaar in het Bureau heeft me geholpen mijn frisse blik aan te vullen met alle kennis.”

Evi, in 2015 haalde JONGCD&V de media met de kritiek op de tax shift, steun aan Joke Schauvliege, een standpunt over de huurwaarborg en zat Wim een half uur in de studio bij Gui Polspoel. Toch riep je aan het einde van dat jaar op tot ‘meer pit en inhoud’. Ga jij beter doen?

Evi: “Het gaat erom anders te doen. Ik vroeg ook om de betrokkenheid van leden te verhogen. Het is goed dat JONGCD&V in de media is gekomen, maar die standpunten moeten ook gedragen zijn. De manier waarop die tot stand zijn gekomen, zoals stemrecht op zestien jaar, is niet altijd heel duidelijk, ook al sta ik daar zelf achter. In werkgroepen of Nationale Raden betrek je maar een beperkt publiek. Net hetzelfde voor het Nieuwe WIJ-congres: wie bepaalt wat de twaalf strijdpunten zijn? (De voorzitter van de WG WIJ-Congres in samenspraak met het Bureau, nvdr) We moeten dat recept vernieuwen, maar ik ga dat voorstel niet alleen doen. Er moet bijvoorbeeld minstens een vertegenwoordiger per provincie aanwezig zijn. Laten we het Nationaal Kader en de Nationale Raden samenvoegen voor meer transparantie en inspraak. Om korter op de bal te spelen moeten onze werkgroepen ook sneller en opener werken, bijvoorbeeld discussies voeren via een WhatsApp-groep. Misschien kan de nieuwe website daar ook voor gebruikt worden.”

Sammy: “Het Nationaal Kader heeft een aantal functies. Je kan alles verder opentrekken, maar de mensen die daar zetelen zijn als vertegenwoordiger verkozen en vaak duren die vergaderingen nu al drie à vier uur. Ik weet niet of zoiets de werking van het NK ten goede komt. Nationale Raden, waar inhoudelijke standpunten worden ingenomen, moeten inderdaad worden herbekeken. Voor een Nationale Raad moet je bovendien met tien leden zijn om een amendement in te dienen, dat is erg veel. Je moet dat op het moment zelf kunnen aanbrengen. Daarnaast moet je ook het middenveld betrekken, zoals we nu met de werkgroep Diversiteit hebben gedaan.”

Waar mogen wij jullie na twee jaar voorzitterschap op afrekenen?

Evi: “Op die beleidsverklaring. Ik ga niet veel beloftes maken. Ik wil dat JONGCD&V loskomt van het keurslijf van een politieke partij. Structuren moeten ons versterken en de nodige zuurstof geven om jongeren politiek te informeren en engageren.

Sammy: “Ik wil iedereen kansen geven. Zowel in het Nationaal Bureau als binnen de werkgroepen wil ik mensen laten scoren. Ik kreeg de kans om columnist te worden bij De Morgen. Regiovoorzitters moeten mensen kunnen coachen. Het is aan ons om hen de tools te geven. We moeten ook een aantal thema’s claimen in de media, zoals we dat onder Wim hebben gedaan.”

Infobox kandidaten
EVI DEGHELDERE SAMMY MAHDI

25 jaar, Wuustwezel
Studies: Politieke Wetenschappen & Communicatie, China-Europe Business Studies
Werk: Zelfstandig Chinaconsultant
Politiek: Lid Provinciaal Bestuur CD&V en Provinciale Kern JONGCD&V Antwerpen

28 jaar, Molenbeek
Studies: Politieke Wetenschappen, Internationaal & Europees Recht
Werk: Parlementair medewerker
Politiek: Voorzitter CD&V Molenbeek, lid Nationaal Bureau JONGCD&V

 

Pieter-Jan Crombez

Nationaal Bureaulid JONGCD&V & hoofdredacteur Radikaal, JONGCD&V

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Contact

Wetstraat 89 1040 Brussel

[email protected]

jongcdenv.be