Junge Union Deutschlands

Wanneer het beleidsmatig over de vluchtelingencrisis gaat, wordt er steevast naar Duitsland gekeken. Hoe zit het daar precies? Worden zij werkelijk overspoeld? En wat zegt de Junge Union, jongerenvleugel van Frau Merkels CDU, er eigenlijk over?

Honderdduizenden mensen, hoofdzakelijk uit de Balkan, het verre en Midden-Oosten en Noord-Afrika, zijn de laatste maanden naar Duitsland gekomen. Een specifieke reden hiervoor is dat Duitsland zijn verantwoordelijkheid serieus neemt om vluchtelingen en vervolgden een toevlucht te bieden. De opname en integratie van de vluchtelingen kent bij ons een lange traditie – van de Hugenoten die 300 jaar geleden uit Frankrijk werden verdreven tot de inwoners van de voormalige Duitse Oostgebieden na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Conventie van Genève en de Duitse grondwet hebben die mensen recht op asiel.

De vluchtelingen worden bij ons geregistreerd en ondergebracht, terwijl hun asielaanvraag wordt behandeld. Aan het einde van dit jaar zullen ze minstens met 1 miljoen zijn, waarvan reeds 400.000 goedgekeurd. De verantwoordelijken doen hun uiterste best om de toestroom onder controle te houden en nieuwe medewerkers worden dringend gezocht. Alleen met behulp van de autoriteiten en private of erkende hulporganisaties, kan die opvang worden verzekerd. In bijna iedere stad worden de sporthallen gebruikt of tenten opgezet voor het onderbrengen van de vluchtelingen. Wooncontainers zijn bijna niet meer op de markt te vinden.

“In bijna iedere stad worden de sporthallen gebruikt of tenten opgezet voor het onderbrengen van de vluchtelingen. Wooncontainers zijn bijna niet meer op de markt te vinden.”

Overal engageren inwoners zich voor de vluchtelingen en doneren ze kleding of  geven ze Duitse lessen. Omdat de sportmogelijkheden wegvallen en de staat dat geld ook voor andere uitgaven nodig heeft, zorgen anderen voor financiële steun. Vele burgers helpen op beide manieren.

Intussen reageert de politiek op de toenemende mensenmassa. De federale regering van CDU, CSU en SPD heeft voor het eerst in 20 jaar de asielvoorwaarden verstrengd. De lijst met de veilige herkomstlanden, waardoor asielzoekers geen recht op asiel hebben, werd uitgebreid. De mensen wiens asielaanvraag werd geweigerd, worden sneller naar hun thuisland teruggestuurd. De financiële toelages voor levensonderhoud werden verhoogd in verhouding tot hun vermogen. Vervolgens komt er een eengemaakt statuut voor vluchtelingen en gezinshereniging voor twee jaar (ausgesetzt?). Het financiële en militaire engagement van Duitsland in Afghanistan houdt aan.

De Junge Union verlangt een versterkt engagement in de probleemzones, waar de vele vluchtelingen vandaan komen. Daar moeten wij toe bijdragen door de oorzaken van de vluchtelingencrisis tegen te gaan en de levensomstandigheden van de vluchtelingen in eigen land te verbeteren. We pleiten voor een sterkere samenwerking met Turkije en vragen ook om steun van de Golfstaten door hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Het aanbod van Saoedi-Arabië om 200 moskeeën in Duitsland voor vluchtelingen te financieren heeft voor grote verontwaardiging gezorgd, gezien het feit dat zij zelf weigeren vluchtelingen op te nemen. We vragen een actieve rol van Duitsland en de Europese Unie in het vredesproces bij die burgeroorlogen, met behulp van een VN-mandaat om veilige zones te creëren.

Op Europees niveau pleiten wij voor quota voor het verdelen van de vluchtelingen tussen de lidstaten. Die toewijzing is al mogelijk aan de Europese buitengrenzen. Als een lidstaat niet in staat blijkt om haar buitengrenzen te beveiligen, zou de Europese Unie die taak moeten overnemen. Smokkelaars en mensenhandelaars moeten nog intensiever worden vervolgd.

“We moeten de oorzaken van de vluchtelingencrisis tegengaan en de levensomstandigheden van de vluchtelingen in eigen land te verbeteren. We pleiten voor een sterkere samenwerking met Turkije en vragen ook om steun van de Golfstaten”

De duurtijd van de asielprocedure moet volgens ons tot maximaal drie maanden worden teruggebracht. Voor vluchtelingen met grote kans op goedkeuring, willen we zo snel mogelijk de weg naar de Duitse samenleving openen. Naast taalcursussen, moeten we ook een versterkte integratie op de arbeidsmarkt nastreven – ook met hulp van beperkte uitzonderingen op het minimumloon – net als een intensievere overdracht van onze vrije democratische fundamentele orde, uitgevoerd door het Federaal Agentschap Politieke Opvoeding en de deelstaten.

Het congres van de Junge Union, de Deutschlandtag, heeft zich uitgesproken voor een transitzone aan de buitengrenzen, naast een nipte meerderheid voor het vastleggen van een vluchtelingenplafond.

Op het CDU-partijcongres van 14 en 15 december heeft de Junge Union bovenstaande maatregelen ingediend. Wij geloven dat Duitsland de vluchtelingencrisis aankan. Daarop moeten we echter enkel de mensen opvangen die hier absoluut nood aan hebben en in hun thuisland geen uitzicht hebben op bescherming. Deze vluchtelingen moeten in onze gemeenschap worden geïntegreerd en zo goed mogelijk worden ondersteund.

Roland Mittman

Ondervoorzitter JU, Eerste Vicepresident YEPP

Younes Ouaqasse

Voorzitter WG Internationaal JU

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

[email protected]

jongcdenv.be