Jonge pioniers

Getuigenissen van jonge mandatarissen (2)

Jelle Wouters

Woonplaats: Rotselaar
Leeftijd: 30 jaar
Mandaat: Eerste schepen; schepen voor Jeugd, Kinderopvang, Evenementen, Communicatie en Participatie

Na 12 jaar achter de schermen als bestuurslid en bij JONGCD&V, werd ik in 2013 schepen in Rotselaar. Ik had het geluk om, na onze burgemeester, het meeste voorkeurstemmen van de gemeente te behalen. Toch moet de partij het lef hebben om jongeren, die nog niet over het nodige aantal voorkeurstemmen beschikken, een bestuursmandaat te geven om de toekomst te verzekeren.

Als schepen zet ik sterk in op persoonlijke bereikbaarheid. Elke inwoner moet me kunnen en durven aanspreken, eender waar of wanneer. Die toegankelijkheid van onze mandatarissen is zo typisch voor CD&V: we staan elke dag opnieuw midden de mensen. Zeker voor onze jongeren is het belangrijk dat ze weten dat er naar hen geluisterd wordt. Eigenlijk zijn de vele informele contacten op hun fuif, eetdag of na de vergaderingen van de Jeugdraad nog het belangrijkst, omdat ze je zo ervaren als iemand van hen en geen schroom meer hebben om je aan te spreken.

De enige manier om in de politiek ergens te komen, is er keihard voor werken. Werk lang en met enthousiasme en zorg dat je zo je netwerk steeds verder uitbreidt. Als je iets doet voor de mensen, communiceer er dan over en laat het hen persoonlijk weten. Precies vanuit het lokale niveau moeten we, met heel concrete dossiers en initiatieven, duidelijk maken waar CD&V voor staat en in het dagelijkse leven het verschil maakt.

 

Kevin Defieuw

Woonplaats: Wevelgem
Leeftijd: 28 jaar
Mandaat: Schepen van Jeugd, Sociale Economie en Tewerkstelling

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ik vanuit het niets schepen. Een uitdaging om dit mandaat als jongere te mogen opnemen. Al ben ik niet de enige: onze afdeling heeft een traditie van jongeren kansen geven. Naast mezelf telt het schepencollege nog drie JONGCD&V-schepenen. We krijgen voldoende ruimte voor eigen initiatief en worden begeleid door de ervaren burgemeester en andere collega’s. Misschien is deze gezonde mix de reden waarom we in 2012 opnieuw een absolute meerderheid haalden.

De opeenvolging van jonge schepenen van Jeugd, allen gepokt en gemazeld in het lokale verenigingsleven, zorgde voor een uitgebreid en kwaliteitsvol jeugdbeleid: gegarandeerde subsidies voor het verbouwen van jeugdlokalen, één speelplein per 865 inwoners, een gemeentelijke speelpleinwerking met ongeveer 1000 kinderen, 15 speelstraten, een eigen jeugdopbouwwerker,… het is zaak dit beleid te bestendigen, waar nodig uit te bouwen en vooral snel in te spelen op wijzigende trends. Geen steekvlampolitiek, maar steeds een duurzaam beleid voor ogen houden. Enkel zo kun je meebouwen aan de stad of gemeente van de toekomst.

Naast enkele zachte bevoegdheden, krijg ik ook de kans me te bewijzen op grotere dossiers. Wevelgem is een bedrijvige gemeente met heel wat industrie. De eerste bedrijventerreinen dateren van begin jaren ’60 en zijn aan heraanleg toe. Als schepen van industrieterreinen mag ik dit dossier trekken. In onze gemeente is er voor jongeren dus ook aandacht voor de verdeling van uitdagende bevoegdheden, zodat deze zij zich verder kunnen ontplooien. Zonder twijfel een voorbeeld voor heel wat CD&V-besturen.

 

Kristof Audenaert

Woonplaats: Torhout
Leeftijd: 33
Mandaat: Waarnemend burgemeester

Ik ben tien jaar politiek actief. Verkozen als gemeenteraadslid in 2006, in 2011 schepen geworden en sinds 1 juni van dit jaar waarnemend burgemeester (in plaats van Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits). Een kans die ik van de partij heb gekregen en met beide handen wil grijpen.  In tien jaar heb ik de gemeenteraad op verschillende manieren meegemaakt en op een zeer jonge leeftijd al een prachtig parcours mogen rijden.

Mijn eerste politieke stapjes zette ik via JONGCD&V Torhout. Je leert er beleidsmensen kennen op alle niveaus, de projecten die op stapel staan, spreken voor een publiek, contacten met de pers,… zaken die belangrijk zijn en die je doen groeien. De actieve JONGCD&V-wereld heb ik nu een beetje achter mij gelaten, maar het is leuk om te zien hoe onze lokale afdeling floreert. Heel wat nieuwe gezichten, frisse ideeën en ze gaan gelukkig niet met alles akkoord! We hebben een zeer dynamische ploeg, dat belooft voor de toekomst.

Als gemeenteraadslid heb ik mij vooral gefocust op de speelpleinwerking en onze energieboekhouding. Als schepen realiseerde ik een nieuw jeugdhuis, stadskantoor, muziekacademie, recyclagepark en de lancering van de Torhoutbon. Als burgemeester wil ik vooral werk maken van onze stadskern, investeren in fietspaden en onze burgers zoveel mogelijk beschermen tegen wateroverlast.

Lokale politiek is fantastisch. Je schept mee de toekomst van je stad, lost problemen op en komt met veel mensen in contact. Het is ook niet elke dag rozengeur en maneschijn. Bij elke beslissing moet je motiveren, uitleggen en overtuigen. Zo zijn onteigeningen nooit leuk, maar cruciaal voor het algemeen belang. Politiek is voor mij een microbe gebleken en een zeer intensieve, maar ik doe het met hart en ziel.

Dat is ook de raad die ik kan meegeven aan alle JONGCD&V'ers: smijt jezelf en ga er voor 200% voor.

 

Stephanie Vanhemelrijck

Woonplaats: Haaltert
Leeftijd: 24
Mandaat: Voorzitter CD&V Haaltert

Als jongere kijk je naar politiek als toeschouwer van een schouwspel. Waarnemen, luisteren en analyseren vormen daarbij de basisbeginselen van iedere jongvolwassene die zich voor het eerst wil engageren. Hoe zijn de rollen verdeeld? Wie regisseert? Wie vertoeft in de coulissen? Na verloop van tijd zie je de verschillende verbanden, ken je de personages en verlaat je de bühne om zelf actief deel te nemen aan het toneel.

Die sprong waagde ik toen ik de kans kreeg om de zijlijn te verlaten en meer naar de voorgrond te treden als afdelingsvoorzitter. ‘Verjonging, vervrouwelijking en vernieuwing’ zou daarbij de titel gaan worden van mijn verhaal. Hierbij kan ik rekenen op het engagement van een divers en gemotiveerd gezelschap om zowel de ontwikkeling als uitvoering van elk stuk tot een goed einde te brengen.

Actief participeren in de lokale politiek kan je vergelijken met leren jongleren. Het is een proces waarbij je trapsgewijs tewerk gaat, stevig in je schoenen moet staan en met een kritische blik het overzicht moet kunnen bewaken. Het vergt focus, tijd, energie, creativiteit en een portie gezonde humor. Daarna ga je naar een volgend niveau: leren goochelen. Creatieve oplossingen vinden voor complexe vraagstukken, een toekomstvisie formuleren, de strategie uitstippelen naar een mooi project voor de gemeente.

Vandaag sta ik voor de opdracht om mijn afdeling klaar te stomen voor de verkiezingen van 2018. Een nieuw, moeilijk maar boeiend proces waarvan nu de krachtlijnen worden uitgetekend. Hierbij besef ik maar al te goed dat goocheltrucs en witte konijnen niet voldoende zijn. Om in ons lokaal politiek landschap aan de verwachtingen van de burger te kunnen voldoen, moeten we de magie voorbij gaan, de handen uit de mouwen steken en de rechtvaardige bejegening van onze inwoners op de eerste plaats zetten.

 

Tom Vandeput

Woonplaats: Hasselt
Leeftijd: 33 jaar
Mandaat: Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Landbouw

Politiek kreeg ik met de paplepel mee: mijn vader was immers jarenlang gedeputeerde in Limburg. Mijn interesse werd een engagement, toen ik in Leuven lid werd van de studentenkring CDS. In 2006, ik was 22 en voorzitter van JONGCD&V Hasselt, overtuigde Ivo Belet me om deel te nemen aan de verkiezingen. Ik werd rechtstreeks verkozen tot gemeenteraadslid en vier jaar later werd ik schepen.

Lokale politiek gaat vooral om concrete dossiers: je kan de dingen effectief mee veranderen. Met plezier en enige trots kijk ik terug naar een aantal van mijn realisaties de voorbije jaren: de privatisering van de Grenslandhallen aan de NV Sportpaleis, Plopsa en Versuz, de start van een groot woonproject met 400 appartementen, 2500 parkeerplaatsen en 20.000 m² handelsruimte aan de Hasseltse Kanaalkom en de realisatie van tal van woongebieden, waar vooral jonge gezinnen aan betaalbare prijzen een kwaliteitsvolle woning kunnen bouwen of huren.

Een stad als Hasselt mee mogen besturen is niet alleen een dankbare uitdaging, maar vaak ook een harde stiel. Mensen spreken je aan, vragen oplossingen voor een persoonlijk probleem en wegen daarbij zelden het eigen belang af tegenover het algemeen belang.

Als beleidsvoerder vertrek ik daarom steeds van de algemene visie: waar willen wij als bestuur, samen met de inwoners, met onze stad naartoe richting 2030?  In plaats van alles apart te realiseren, hebben we onze visie vertaald naar een globaal plan, waarin de grote lijnen richting toekomst zijn uitgetekend. ‘Hasselt, stad met een plan’ is een label dat elk project meekrijgt en aangeeft waar we met z’n allen naartoe willen.

Aan de uitvoering van een dergelijke onderbouwde visie concreet te mogen meewerken geeft mij veel voldoening. Vandaar ook mijn oproep aan alle jonge, geëngageerde en gemotiveerde mensen: zet je in, neem verantwoordelijkheid op en tracht je eigen inzichten en ideeën om te zetten in realisaties.

 

Wim Vangeel

Woonplaats: Lummen
Leeftijd: 27
Mandaat: Schepen van Sport, Leefmilieu, Ontwikkelingssamenwerking

Het politieke vuur werd wakker tijdens mijn middelbare studies en nog meer tijdens mijn studentenjaren. Ik bewaar mooie herinneringen aan de bestuursperiode bij CDS Leuven. Net afgestudeerd, nam ik als 23-jarige in oktober 2012 voor het eerst deel aan de verkiezingen. Zonder hoge verwachtingen, maar wel met veel enthousiasme en inzet, bekleedde ik de voorlaatste plaats op onze lijst. Samen met een jonge collega trok ik van deur tot deur. Het resultaat was zowel voor mezelf als mijn medekandidaten een meevaller. En zelf had ik het derde beste resultaat van de lijst. Een lijst waar heel wat jongeren hun plaats vonden. Ik blijf ervan overtuigd dat een ‘jonge’ lijst, met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar, een reden van ons succesvol resultaat is geweest.

Na de verkiezingen werd me gevraagd een schepenambt te bekleden. Een kans die iedereen me aanraadde om te grijpen en waarvan ik tot op heden nog geen spijt van heb. Toch was het in het begin niet altijd even makkelijk om je te bewijzen, laten horen, respect af te dwingen,... tenslotte word je zonder veel politieke ervaring voor de leeuwen gegooid. Een goede voorbereiding, dossierkennis, gezond boerenverstand en een portie durf, helpen je echter goed op weg. Calamiteiten heb ik nog niet gekend, een slapeloos moment uiteraard wel. Vaak hebben beleidsbeslissingen immers een belangrijke impact op het leven van inwoners en dient best weloverwogen, doch objectief en vanop enige afstand, een besluit te worden genomen.

Intussen zijn we meer dan halfweg de legislatuur en zijn we in volle uitvoering van ons meerjarenplan. Concreet is bijvoorbeeld de renovatie van ons gemeentelijk zwembad een project dat op mijn tafel ligt. Stilaan lonken ook de volgende verkiezingen, met wat mij betreft een lijst waar jongeren een plaats kennen. Aan alle gedreven jongeren alvast veel succes gewenst.

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be