JONGCD&V neemt deel aan YEPP-conferentie in Belgrado

Verslag van Internationaal Secretaris Bert Segier.

Vorig weekend nam JONGCD&V als lid van de Youth European People’s Party (YEPP) deel aan de Conferentie in Belgrado. Naast Internationaal Secretaris Bert Segier maakte ook Christophe Ponsard deze keer deel uit van onze delegatie. Mede door jullie input konden ze enkele belangrijke christendemocratische standpunten met succes verdedigen.

Na de formele opening van de Conferentie op donderdagavond met een toespraak van YEPP-Voorzitter Andrianos Giannou, stond op vrijdagmorgen meteen een belangrijke afspraak genoteerd: een ontmoeting met de President van Servië, Aleksandar Vučić, tevens de politieke leider van de Servische Progressieve Partij (EPP). Tijdens het overleg met de President, waarbij ook de Minister van Europese Integratie Jadranka Joksimović aanwezig was, werden zowel enkele constructieve als kritische vragen gesteld zowel over het toetredingsproces van Servië tot de Europese Unie –met de verwachting dat dit tegen 2025 zal plaatsvinden- en de Servische inspanningen ter zake als de relatie met de Russische Overheid en het gegeven van belangrijke culturele minderheden in Servië. President Vučić en Minister Joksimović beklemtoonden dat de toekomst van hun land enkel in de Europese Unie kan liggen, dat er hard gewerkt wordt aan hervormingen in kader van het toetredingsproces en dat het fout is om Servië als ‘Klein Rusland’ te beschouwen. De nadruk op dit laatste leek me een belangrijke diplomatieke boodschap, die ook binnen de YEPP-groep als dusdanig werd begrepen. Kritisch zijn is goed en noodzakelijk, laat dit absoluut duidelijk zijn, maar als Europese buurlanden moeten we blijven de hand reiken naar potentiële nieuwe leden van de Unie, met respect en in vertrouwen. Wantrouwen en teleurstelling zijn primaire oorzaken van politieke afstand en afkeer.

"Als Europese buurlanden moeten we blijven de hand reiken naar potentiële nieuwe leden van de Unie, met respect en in vertrouwen" - Bert Segier

Die namiddag verzamelden we in het Nationale Parlement van Servië, voor een gesprek met twee leden van de Parlementscommissie ‘EU-Servië Stabilisatie en Associatie’, die niet onverwachts het belang van de Europese weg ook benadrukten, maar tegelijk ook in alle openheid ook toegaven dat er nog veel werk aan de boeg is, niet alleen wat betreft legistieke of technische voorbereiding maar ook het overtuigen van alle Serviërs van het belang van de toetreding tot de EU.

JONGCD&V drukt stempel

‘s Avonds was het dan tijd voor het bespreken van (vaak rijkelijk laat) ingediende resoluties, waarbij we als delegatie onze verantwoordelijkheid namen bij het bepalen van het standpunt van JONGCD&V, in lijn met onze politieke visie en christendemocratische waarden. Toen onder andere een discussie over het belang van onderzoek naar palliatieve zorg plotsklaps vreemd genoeg in de verkeerde richting dreigde te gaan, heeft JONGCD&V samen met de Finse vrienden van KDN met succes een overtuigend pleidooi gehouden voor het belang van een waardevol levenseinde voor eenieder. Daarnaast spraken we ons onder andere uit voor het uitsturen van een krachtig politiek signaal naar de extreemrechtse Poolse regering, maanden we Bosnië en Herzegovina aan om meer werk te maken van een goed functionerende, verantwoordelijke overheid en administratie en pleitten we voor transparantie over de uitgaven van Europese Parlementsleden.

Plenum

Zaterdagochtend vertrokken we meteen terug naar onze vergaderzaal, het Servische Parlement, om de draft White Paper over de Toekomst van Europa in plenum te bespreken. Het werd als snel duidelijk dat, ondanks de input van vele ledenpartijen waaronder die van JONGCD&V, zowel de tekst als de geesten nog tijd nodig hadden om helemaal tot rijping te komen. Na een dag van ideeën, pleidooien, toespraken, kanttekeningen, discussies en vragen stelde JONGCD&V met enkele andere partijen voor om draft White Paper nog niet te stemmen om deze conferentie, wegens het spagaat aan opinies en amenderingen. Uiteindelijk werd dit goedgekeurd, waardoor we met JONGCD&V nu ook in staat zijn om dit keer tijdig en doelgericht terug te kunnen koppelen intern. Van zodra de herwerkte draft White Paper wordt gecirculeerd, zal ik contact opnemen met onze voorzitter Sammy en het bureau, alsook met werkgroepvoorzitter Internationaal Adeline en CEDER om samen met hen en jullie tot een gedragen en volwaardige amendering te komen. Op de volgende YEPP Conference begin volgend jaar zal deze dan finaal worden besproken en, naar alle verwachting na herwerking, formeel bekrachtigd. Dit document zal zowel door YEPP als haar ledenpartijen kunnen gebruikt worden naar aanleiding van de voorbereiding (Europese) verkiezingen, als inspiratie voor standpuntbepalingen en beleidsvorming.

De impressies van Christophe

De organisatie heeft echt haar best gedaan om de organisatie puik te laten verlopen. Het bekende Hotel Moskva als persoonlijke refter, vergaderingen in het Parlement, vragen kunnen stellen aan de Servische President in het Presidentieel gebouw - zoiets blijft bij. De Serviërs maakten duidelijk hoe serieus ze zijn over aansluiting bij de EU, net zoals ze duidelijk maakten hoe niet zozeer politiek maar wel op vlak van energie afhankelijk zijn van Rusland: 100% van hun gasvoorziening komt uit Rusland.

"Iedereen ziet een single seat voor de EU zitten" - Christophe Ponsard

Wat de gesprekken over de de White Paper betreft, bleek inderdaad hoe uitdagend het is om met mensen uit heel Europa een grootste gemene deler te vinden. Mij leek er in ieder geval een wil te bestaan om richting een concreet resultaat te gaan bij iedereen. Zo voelde de discussie op het einde van de laatste dag aan als een discussie op een JONGCD&V Congres. Met als verschil dat woorden misschien nog meer verschillend worden geïnterpreteerd door de aanwezigen. Meer concreet: er is bijvoorbeeld nog verdeeldheid over een multi-speed en single-speed EU. Hierover leken er vooral sterke emoties te bestaan. Belangrijk voor ons: iedereen ziet een single seat voor de EU zitten. Met de jongeren uit YEPP aan de macht lijkt het, met daarbij ook de stem JONGCD&V, op 'vaarwel Straatsburg'! Leuk momentje was dat. De Voorzitter van YEPP heeft iets met ‘de gevolgen van automatisering’, daar gaan we nog van horen.

Het mag duidelijk zijn dat zowel Christophe als ikzelf het (opnieuw) boeiend vonden en een eer om JONGCD&V te vertegenwoordigen op de jongerenafdeling van de Europese Volkspartij, het grootste platform van Europese politieke jongerenpartijen. Meer informatie kun je natuurlijk altijd bij mij opvragen, en wees gerust dat ik tijdig zal terugkoppelen om opnieuw jullie mening te capteren, zodat we met JONGCD&V eenduidige en sterke Europese standpunten kunnen blijven innemen. 

Bert Segier

Internationaal Secretaris JONGCD&V

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be