JONGCD&V en Milaan: een Europees, christendemocratisch verhaal

Verslag vanuit de YEPP-conferentie.

Van 15 tot 18 februari dacht JONGCD&V mee over de toekomst van Europa en van werk op een conferentie van de Youth EPP (YEPP) in Milaan. De partij deed dit door middel van weloverwogen tussenkomsten, het bespreken van resoluties en het verdedigen van ingediende amendementen. De delegatie bestond uit internationaal secretaris Bert Segier en lid Michiel Petitjean.

JONGCD&V vertrok met een tweekoppige delegatie richting Milaan om er deel te nemen aan de jongerenconferentie van de Europese Volkspartij. Onder meer de toekomst van Europa en in het bijzonder de digitalisering van werk in de EU stonden op de agenda: een bezoek aan de hoofdzetel van Microsoft Italia, enkele panelgesprekken tussen professoren in economische wetenschappen en jonge succesvolle ondernemers, maakten duidelijk dat de robotisering van werk blijft toenemen in de Europese Unie. Met de slogan “de weg vooruit” in het achterhoofd steunde JONGCD&V deze vierde industriële revolutie, op voorwaarde dat er niet geknabbeld wordt aan sociale wetgeving die jongeren beschermt in een steeds veranderende wereld. Internationaal secretaris Bert Segier pleitte voor een innovatief en realistisch progressief Europa met christendemocratische waarden als leidraad.

Tijdens de finale onderhandelingen haalde JONGCD&V ook heel wat amendementen binnen over de toekomst van Europa zelf. Een Europese Unie die op verschillende snelheden rijdt, biedt de best mogelijke garantie op het behoud van onze gemeenschappelijke waarden. Wie sterk is moet kunnen groeien, in het belang van de Unie, maar hierbij mogen de sociaal, economisch of politiek meer uitgedaagde lidstaten niet het slachtoffer van zijn. Naast het subsidiariteitsbeginsel als uitgangspunt vertrok JONGCD&V ook telkens vanuit het personalisme en een inclusieve kijk op de samenleving.

JONGCD&V-lid Michiel Petitjean: “Ik ondersteun de inspanningen van JONGCD&V om als christendemocraten te blijven investeren in een forum als YEPP, waar de partij de vinger aan de Europese pols kan houden en op een constructieve manier kan bijdragen aan het debat. Het was een interessante ervaring om die dynamiek van dichtbij te kunnen meemaken!”

De volgende conferentie van de Youth EPP vindt plaats in Roeselare en zal gaan over de toekomst van landbouw in Europa, en het Europees landbouwbeleid. Met onze gewezen jongerenvoorzitter en huidig Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere als Roeselarenaar en internationaal secretaris Bert ook een West-Vlaming, wellicht geen verrassing dat de grootste politieke jongerenorganisatie uit Europa nog eens België aandoet! 

Bert Segier

Internationaal Secretaris JONGCD&V

Michiel Petitjean

JONGCD&V Landen

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be