Het klimaat is een zaak van iedereen

Werkgroep klimaat & duurzaamheid op weg naar de COP21 in Parijs

“Earth Overshoot Day” is de dag waarop de mensheid alle grondstoffen die onze planeet in één jaar kan produceren al heeft opgebruikt. Deze dag geeft dus aan wanneer het draagvlak (of de biocapaciteit) van onze planeet wordt overschreden. Er wordt geschat dat de  eerste “Earth Overshoot Day” in de jaren ’80 viel in december, terwijl deze in 2014 reeds op 19 augustus viel. De impact van de Belgische consumptie is nog groter. Als elke wereldburger zou consumeren als de gemiddelde Belg, zouden 4,5 aardes nodig zijn om iedereen te voorzien. Volgens het Living Planet Report van WWF heeft België daarmee de 5de grootste ecologische voetafdruk ter wereld. Gratis bestaat natuurlijk niet. De rekening van ons consumptiegedrag wordt doorgeschoven naar de mensen in het Zuiden en naar alle toekomstige generaties. Als JONGCD&V’ers liggen we daar wakker van. 

Het rentmeesterschap – verstandig en duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen op lange termijn – vormt immers de kern van onze christendemocratische ideologie. De impact van menselijke activiteiten op biodiversiteit, grondstoffenreserves en de kwaliteit van de leefomgeving ondermijnen de welvaart van de toekomstige generaties. Vooral het gebruik van fossiele brandstoffen lijkt daarbij een dramatische impact te hebben. De effecten van de klimaatverandering  op het leefmilieu zijn nu reeds duidelijk zichtbaar, maar zullen voor onze en volgende generaties enkel ernstiger worden. Een drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen op korte en middellange termijn is noodzakelijk om de gemiddelde wereldwijde opwarming onder de cruciale drempel van 2°C te houden.

Op de nationale raad Europa (februari 2014) en het INNOVA-congres (februari 2015) sprak JONGCD&V zich resoluut uit voor een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 80-95% tegen 2050.  De klimaattop in Parijs, eind december 2015, biedt volgens JONGCD&V een historische en unieke kans om het klimaatprobleem op internationaal vlak aan te pakken. De klimaatconferentie in Parijs zal overigens niet de enige belangrijke internationale topontmoeting zijn in het kader van duurzame ontwikkeling. In september 2015 beslissen de Verenigde Naties in New York over de definitieve lijst van ‘sustainable development goals (SDG’s)’: een lijst van 17 beleidsdoelstellingen als opvolger voor de aflopende milleniumdoelstellingen. Voor ons, christendemocraten, is deze invalshoek niet onbelangrijk. Een geloofwaardige aanpak van de klimaatproblematiek kan enkel gebeuren wanneer deze transitie op een rechtvaardige manier wordt gerealiseerd.

De JONGCD&V-Werkgroep ‘Klimaat & Duurzaamheid’ wil de christendemocratische duurzaamheidsvisie in Vlaanderen verder uitdiepen. We willen daarbij het hele milieudebat uit de modder trekken van de bestaande clichés: Het klimaat is immers niet alleen de zaak van enkele hippe BV’s of ijsberen op de Noordpool. Wie enkel focust op de usual suspects, mist de persoonlijke verantwoordelijkheid en het belang van iedereen in de klimaatproblematiek. Hoewel er in de maatschappij reeds heel wat besef is over de ernst van de problematiek, en er ook heel wat positieve energie is om dit probleem aan te pakken (denk bijvoorbeeld aan het engagement dat reeds meer dan de helft van de Vlaamse lokale besturen hebben opgenomen door het Covenant of Mayors te ondertekenen), lijkt een vrijwillige aanpak van de klimaatverandering tot nu toe weinig vruchten af te werpen.  Een internationaal klimaatakkoord is dan ook cruciaal om de nodige ruimte te creëren voor doorslaggevende  politieke keuzes die een doeltreffend klimaatbeleid afdwingbaar maken.

Via de werkgroep Klimaat & Duurzaamheid willen me meedenken welke beleidsmaatregelen de klimaattransitie in Vlaanderen kunnen concretiseren.

Wie ideeën heeft voor standpunten of graag wil meewerken aan de activiteiten in de aanloop naar de klimaattop is uiteraard meer dan welkom!

Kruis het dus alvast aan in je agenda: Op zaterdag 6 juni 2015 zal JONGCD&V christendemocratische antwoorden formuleren op de uitdagingen van de klimaatverandering op de Nationale Raad klimaat. Dit onder aanwezigheid van Joke Schauvliege, Vlaams Minister voor leefmilieu, landbouw & omgevingsbeleid  en prof. Peter Van Kemseke, raadgever bij de EU-commissaris voor de Energie-unie, Maros Sefcovic.

Lieven Demolder

Voorzitter WG Klimaat & Duurzaamheid

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be